Een goed welkom-pakket is meer dan alleen een warm welkom bij de vereniging. Het welkom-pakket ontwikkeld door Moraru Coaching zorgt voor binding met de club en sport, zodat nieuwe leden in de leeftijdscategorie 6 t/m 12 jaar langer blijven en zelfs potentiële nieuwe leden aantrekken.
Het pakket bestaat uit een tasje met daarin twee schuimzwaarden en een boekje met de basis van het schermen en schermspelletjes om buiten te spelen. Daarnaast kunnen de schuimzwaarden ook goed gebruikt worden tijdens de warming-up.
Neem contact met ons op om de welkom-pakketen of de zwaarden los te bestellen voor uw vereniging. Bij een bestelling vanaf vijftig stuks kunnen de schuimzwaarden in diverse (regenboog)kleuren geleverd worden.

Binding

Binding met de vereniging en de sport ontstaat in de eerste plaats door hoe vaak een kind schermt en met hoeveel vriendjes. Met het boekje en de schuimzwaarden kunnen kinderen buiten de reguliere trainingsmomenten bezig zijn met de sport en met hun eigen vriendenkring. Vooral voor nieuwe leden zal de binding met de sport en vereniging versneld en versterkt worden als zij ook thuis met de sport bezig zijn.

Het boekje kan worden gebruikt om de basisregels en -technieken van de schermsport na te lezen. Daarnaast staat er een klein stukje in over de geschiedenis van het schermen. Het is daarom een goed idee om (nieuwe) kinderen eraan te herinneren en hier af en toe vragen over te stellen in de training.

De schuimzwaarden zijn het interessantste aspect van de pakketten. Zij spreken de fantasie aan en kunnen worden gebruikt om met vriendjes en familieleden op een veilige manier te schermen, zonder dat extra bescherming nodig is. Naast het bindende element vergroot dit de kans dat deze vriendjes ook naar uw vereniging komen.

De doelgroep

Dit pakket is bedoeld voor nieuwe leden in de leeftijdscategorie tussen de 6 en 12 jaar. Het is een investering in een nieuw lid, dit kan alleen rendabel gedaan worden als hij of zij eerst in de vereniging heeft geïnvesteerd door lid te worden of deel te nemen aan een betaalde introductie-cursus.

Ons advies is daarom ook om het welkom-pakket pas te overhandigen als er financieel in de vereniging is geïnvesteerd en niet in combinatie met gratis proeflessen.

Spelletjes tijdens de training

De schuimzwaarden kunnen ook gebruikt worden tijdens de training. Door ze in de training te gebruiken word de drempel om ze thuis te gebruiken verder verlaagd. De zwaarden zijn ideaal voor spelletjes tijdens de warming-up en kunnen goed gecombineerd worden met breed-motorische opdrachten. Deze spelletjes doen het ook goed bij volwassenen.
Neem contact met ons op om de welkom-pakketen of de zwaarden los te bestellen voor uw vereniging.